RSS
A A A
SmodBIP

Senat

  SENAT UNIWERSYTETU ROLNICZEGO im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
KADENCJA 2016-2020


PRZEWODNICZĄCY SENATU
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Rektor


PROREKTORZY
Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich


DZIEKANI
Prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski Wydział Leśny
Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR Wydział Technologii Żywności
Dr. hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR Dyrektor UCMW UJ-UR


PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW
Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński Wydział Leśny
Prof. dr hab. inż. Jarosław Socha  Wydział Leśny
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Prof. dr hab. inż. Rafał Barański Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Dr hab. inż. Andrzej Kalisz Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Prof. dr hab. Teresa Fortuna Wydział Technologii Żywności
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła Wydział Technologii Żywności


PRZEDSTAWICIELE POMOCNICZY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr inż. Jacek Banach Wydział Leśny
Dr inż. Zenon Podstawski Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dr inż. Zbigniew Siejka Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Dr inż. Krzysztof Tokarz Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Dr inż. Katarzyna Grotkiewicz Wydział Inżynierii Produkcji I Energetyki
Dr inż. Jerzy Pałasiński Wydział Technologii Żywności


PRZEDSTAWICIEL POMOCNICZY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH
Mgr Marta Janda-Pająk Studium Języków Obcych


PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH
Mgr inż. Marzena Dyba Wydział Technologii Żywności
Mgr inż. Maria Kwaśniewska Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Mgr inż. Łukasz Orzechowski Dział Informatyczny


PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
Mgr Marta Gorgoń Kierownik Domów Studenckich III i IV


PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
Stanisław Szetner Sekcja Obsługi Technicznej


PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW
Mgr inż. Dawid Kudas Przedstawiciel doktorantów


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Krzysztof Feret Przewodniczący URSS

Patrycja Gruszka Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Tymoteusz Nowicki Wydział Leśny

Karolina Wicherek Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Przemysław Zając Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Aleksandra Pajor Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Daria Okła Wydział Technologii Żywności

Lidia Steczek UCMW UJ-UR
Karol Szymonik UCMW UJ-UR


Z GŁOSEM DORADCZYM
Dr Bożena Pietrzyk Dyrektor Biblioteki Głównej
Mgr Tomasz Szanser Kanclerz
Mgr Maciej Oleksiak Kwestor
Dr  inż. Joanna Stabryła  Przewodniczący NSZZ ”S”
Dr hab. inż. Barbara Ścigalska, prof. UR Przewodnicząca ZNP

ZAPROSZENI

Mgr Ewa Weyssenhoff Radca Prawny

Mgr inż. Izabella Majewska Rzecznik Prasowy

Dr Szymon Sikorski Dyrektor Biura Rektora

 Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.06.2018
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 14 778