RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wymagane kwalifikacje:
 wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe),
 znajomość elektronicznych źródeł informacji i umiejętność praktycznego ich wykorzystania,
 znajomość technik wyszukiwania informacji,
 swobodne posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym (MS Office, graficznymi),
 znajomość zasad funkcjonowania elektronicznych systemów bibliotecznych,
 znajomość języka obcego.

Wymagane cechy:
 dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
 umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 zdolność analitycznego myślenia,
 umiejętność współpracy z czytelnikiem,
 gotowość do systematycznego dokształcania się,
 umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań na stanowisku:
– obsługa zapytań czytelników w oparciu o elektroniczne źródła informacji,
– przeszukiwanie źródeł informacji naukowej i tworzenie zestawień tematycznych,
– obsługa i uzupełnianie elektronicznych baz danych,
– działania o charakterze kulturotwórczym,
– pełnienie dyżurów popołudniowych i sobotnich,
– wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy
i szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika w Bibliotece Głównej – Oddział Informacji Naukowej” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 18.09.2017
Dokument oglądany razy: 693