RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ODDZIAŁU DO SPRAW REJESTRACJI DOROBKU PRACOWNIKÓW UR W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

Wymagane kwalifikacje:
 wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe),
 znajomość systemów bibliotecznych, mile widziana znajomość oprogramowania OMEGA-PSIR,
 znajomość obsługi systemu POL-ON (w zakresie danych bibliotecznych) oraz PBN,
 znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących praw autorskich, zarządzania własnością intelektualną na potrzeby tworzenia repozytoriów,
 znajomość aktualnych przepisów prawnych dotyczących systemu oceny jednostki naukowej,
 umiejętność przygotowania opisów bibliograficznych (metadanych) w systemach bibliotecznych,
 umiejętność tworzenia raportów na podstawie analizy danych bibliograficznych oraz interpretacji uzyskanych w ten sposób wyników (tzw. analiz bibliometrycznych),
 umiejętność wyszukiwania danych w komputerowych bazach danych,
 umiejętność prowadzenia i zarządzania repozytorium naukowym,
 znajomość języka angielskiego,
 posługiwanie się oprogramowaniem MS Office.

Dodatkowe umiejętności:
 umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów jak i pracy w zespole,
 zdolność analitycznego myślenia,
 systematyczność, sumienność, obowiązkowość, rzetelność oraz wysoki poziom kultury osobistej,
 zaangażowanie i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 umiejętność pracy pod presją czasu,
 gotowość do samodzielnego dokształcania się.

Zakres zadań na stanowisku:
 dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uczelni,
 archiwizowanie pełnych tekstów utworów i monitorowanie kompletności bazy publikacji
w tym zakresie,
 dbałość o aktualizację i kompletność danych biograficznych dotyczących autorów z afiliacją zgodną z miejscem zatrudnienia,
 współpraca z autorami publikacji w zakresie pozyskiwania brakujących publikacji oraz oświadczeń,
 współpraca z jednostkami Uczelni w zakresie dbałości o poprawność wprowadzanych danych,
 systematyczne uzupełnianie danych w rekordach wyeksportowanych do PBN,
 prowadzenie szkoleń i opracowywanie materiałów instruktażowych dla autorów; zapewnienie bieżącej pomocy merytorycznej w zakresie obsługi i wprowadzania danych do bazy publikacji,
 współpraca z pozostałymi oddziałami Biblioteki,
 pełnienie dyżurów popołudniowych i sobotnich.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz.922).

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika w Bibliotece Głównej - Oddział do spraw Rejestracji Dorobku Pracowników Uniwersytetu Rolniczego” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 18.09.2017
Dokument oglądany razy: 541