RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ARCHIWUM W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej
Wymagane kwalifikacje:
 wykształcenie wyższe
 dokument poświadczający ukończony kurs kancelaryjno- archiwalny, ewentualnie dodatkowe dokumenty poświadczające kwalifikacje do pracy w Archiwum
 znajomość przepisów prawa archiwalnego
 praktyczna i teoretyczna znajomość zagadnień kancelaryjnych, przepisów w zakresie prowadzenia składnicy akt oraz archiwum
 biegła znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows; pakiet MS Office) i Internetu
 znajomość podstawowych zasad funkcjonowania elektronicznych systemów bibliotecznych
 znajomość języka obcego

Wymagane cechy:
 dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole
 umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
 umiejętność pracy pod presją czasu
 komunikatywność, odpowiedzialność

Zakres zadań na stanowisku:
 obsługa i uzupełnianie elektronicznych baz ewidencji akt w Archiwum
 udział w przejmowaniu akt do zasobu archiwalnego i ich brakowaniu
 opieka nad zasobem znajdującym się w Archiwum
 porządkowanie i archiwalne opracowanie zasobu
 współpraca z jednostkami Uczelni
 wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika Archiwum w Bibliotece Głównej” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.04.2016
Dokument oglądany razy: 2097