RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika Biblioteki Głównej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 8.09.2010r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10.09.2010r.

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Wymagania do ogłoszenia o konkursie
1. Wykształcenie wyższe humanistyczne
2. Dobra znajomość języka angielskiego
3. Biegłość w obsłudze komputera
4. Minimum 5 lat pracy związanej z archiwizacją historyczną

Zakres zadań na stanowisku technika dokumentalisty
1. Gromadzenie zbiorów historycznych i muzealnych dotyczących historii nauczania rolnictwa
2. Kwalifikacja i ocena eksponatów znajdujących się w zbiorach bibliotecznych
3. Opracowywanie materiałów historycznych i muzealnych
4. Prowadzenie dokumentacji zbiorów historycznych (księgi inwentarzowe)
5. Nadzór i ekspozycja materiałów zgromadzonych w Bibliotece

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopię dyplomu ukończenia studiów
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883 z póź. zm.)


Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21, pok.110.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie prawo do wyboru kandydata bez konieczności uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie od 20.09 2010 do 30.09.2010r.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.07.2010
Dokument oglądany razy: 1913