RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ARCHIWUM W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe (ze specjalizacją archiwistyczną)
• ukończone kursy/studia podyplomowe z zakresu archiwistyki, baz elektronicznych, zastosowania narzędzi elektronicznych w Archiwum
• znajomość zagadnień związanych z elektronicznym ewidencjonowaniem, opracowaniem i digitalizacją zasobu archiwalnego
• podstawowa znajomość zagadnień kancelaryjnych, przepisów w zakresie prowadzenia składnicy akt oraz archiwum
• biegła znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows; pakiet MS Office) i Internetu
• znajomość języka obcego

Wymagane cechy:
• dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole
• umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
• otwartość na nowe wyzwania
• komunikatywność
• umiejętność pracy pod presją czasu

Zakres zadań na stanowisku:
• obsługa i uzupełnianie elektronicznych baz ewidencji akt w Archiwum
• udział w przejmowaniu akt do zasobu archiwalnego i ich brakowaniu
• opieka nad zasobem znajdującym się w magazynach Archiwum
• porządkowanie i archiwalne opracowanie zasobu historycznego
• współpraca z jednostkami Uczelni

Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika Archiwum I w Bibliotece Głównej” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.01.2015
Dokument oglądany razy: 2617