RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

 

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe ( Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo)
• doświadczenie w zakresie dokumentowania dorobku naukowego
• znajomość aktów prawnych określających zasady ocen naukometrycznych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce;
• umiejętność obsługi programów bibliotecznych do ewidencji zbiorów z wykorzystaniem systemu MARC21
• biegła znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows; pakiet MS Office) i Internetu
• dobra znajomość języka obcego
Wymagane cechy:
• zdolność analitycznego myślenia
• dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole
• umiejętności rozwiązywania problemów (np. szukanie rozwiązań problemów, rozpoznawanie oraz znajdowanie przyczyny problemów)
• otwartość na nowe wyzwania
• komunikatywność
• umiejętność pracy pod presją czasu
• samodzielność i poczucie odpowiedzialności
Zakres zadań na stanowisku
• organizacja pracy na stanowisku ds. dorobku naukowego pracowników UR
• obsługa zapytań użytkowników ws. zgłaszania i ewidencji publikacji
• stałe aktualizowanie wiedzy w zakresie bibliometrii oraz wymogów ustawowych ws. ocen naukometrycznych
• udział w rozwoju narzędzi informatycznych wykorzystywanych w Uczelni do gromadzenia dorobku naukowego pracowników UR
• udzielanie informacji o zbiorach dostępnych w Bibliotece
Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika w Oddziale Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej„ należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.09.2014
Dokument oglądany razy: 1725