RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

 

Wymagania do ogłoszenia o konkursie

1. Wykształcenie wyższe
2. Dobra znajomość języka angielskiego
3. Biegłość w obsłudze komputera


Zakres zadań na stanowisku młodszego bibliotekarza
1. Umiejętność doboru literatury dydaktycznej i naukowej zgodnie z profilem Uczelni
2. Rejestracja w bazie elektronicznej VTLS i obsługa czytelników
3. Pomoc użytkownikom Biblioteki w przeszukiwaniu baz danych online i wszystkich dostępnych źródeł informacji

Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacj”i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883 z póź. zm.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21, pok.110.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie prawo do wyboru kandydata bez konieczności uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.01.2011
Dokument oglądany razy: 1663