RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1. Ukończone studia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
2. Znajomość języka angielskiego
3. Znajomość obsługi komputera
4. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania elektronicznych systemów
bibliotecznych


Zakres zadań na stanowisku
1. Udzielenie informacji o zbiorach Biblioteki Głównej
2. Informowanie o zasadach i warunkach korzystania z elektronicznych baz danych
3. Sporządzanie kwerend
4. Udzielenie odpowiedzi na zapytania wyszukiwawcze Użytkowników w oparciu o dostępne źródła informacji
5. Ewidencja publikacji Pracowników Uniwersytetu Rolniczego


Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dyplomu i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy i kursy oraz szkolenia
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych’ (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.10.2012
Dokument oglądany razy: 2175