RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor Uniwersytetu Rolniczego

 

Wymagane kwalifikacje:

1. Wykształcenie wyższe
2. Znajomość języka angielskiego
3. Biegła znajomość obsługi komputera, (znajomość systemu operacyjnego Windows, pakietu MS Office)
Wymagane cechy:
• umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
• duża samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
• odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność

Zakres zadań na stanowisku

1. Prowadzenie wymiany wydawnictw z ośrodkami naukowymi
2. Umiejętność doboru literatury dydaktycznej i naukowej zgodnie z profilem Uczelni
3. Opracowywanie zbiorów elektronicznych

Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
5. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.04.2012
Dokument oglądany razy: 2117